Följ Secure State Cyber

Secure State byter namn!

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2018 09:22 CET

Mats Olofsson, Styrelseordförande Secure State Cyber

För att förtydliga vår ställning som ett ledande företag inom informations- och cybersäkerhetsområdet förändrar vi nu vårt namn och adderar Cyber.

”Som ett led i vår fortsatta expansion vill vi att marknaden direkt förstår Secure State Cybers erbjudande”, säger Mats Olofsson, Styrelseordförande.

Secure State Cybers vision och ledstjärna - Vi skapar trygghet för alla i det digitala samhället.

Genom expertkompetens utvecklar vi företags, myndigheters och organisationers informationssäkerhet, så att hela samhället blir tryggare för alla individer. Secure State Cyber erbjuder helhetslösningar inom informations- och cybersäkerhet.

Secure State Cyber är ett utpräglat kunskapsföretag. Vi är specialister på att jobba proaktivt med avancerad informationssäkerhet. På hög nivå både nationellt och internationellt. Vi hjälper våra kunder att skapa tillit till sina system och processer så att deras verksamhet skyddas.

Secure State Cyber har ett certifierat verksamhetsledningssystem som omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet. Företagetstartades 2005 och har kontor i centrala Stockholm och Norrköping.