Följ Secure State Cyber

Regeringen beslutar om ny nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2017 17:09 CEST

Regeringen har tagit fram en nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet och prioriterar sex strategiska områden:

  • Säkerställa en systematisk och samlad ansats i arbetet med informations- och cybersäkerhet,
  • Öka säkerheten i nätverk, produkter och system
  • Stärka förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra it-incidenter
  • Öka möjligheterna att förebygga och bekämpa it-relaterad brottslighet
  • Öka kunskapen och främja kompetensutvecklingen
  • Stärka det internationella samarbetet

”Strategin visar tydligt på samhällets behov av en god informations- och cybersäkerhet och att detta uppnås genom att människor, processer och teknik samarbetar. Skyddet måste finnas över hela kedjan och inom alla delar av samhället. Inrikesministern poängterar i pressreleasen att ansvaret ligger på alla organisationsnivåer, från högsta ledningen till en vanlig användare.” säger Jan Karlsson, Utvecklingschef och Informationssäkerhetsexpert (CISA, CRISC) Secure State AB

Källor

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/ny-nationell-informations--och-cybersakerhetstrategi/

https://www.svd.se/ygeman-vi-kommer-se-fler-avancerade-attacker/i/utvalt/om/cyberattackerna-mot-sverige

Secure State är ett utpräglat kunskapsföretag. Vi är specialister på att jobba proaktivt med avancerad informationssäkerhet. På hög nivå både nationellt och internationellt. I partnerskap med både privata aktörer och offentliga verksamheter som myndigheter, försvarssektorn, kommuner och landsting skapar vi tillit till system och processer för att uppfylla deras behov av långsiktigt hållbara lösningar.

Secure State har ett certifierat verksamhetsledningssystem som omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet. Företagetstartades 2005 och har kontor i centrala Stockholm och Norrköping.

www.securestate.se