Följ Secure State Cyber

Cyberangrepp mot svenska myndigheter

Blogginlägg   •   Mar 17, 2017 14:31 CET

Cybersäkerheten blir allt viktigare

Svenska myndigheter har rapporterat över 200 it-incidenter till MSB sedan 1 april 2016, av dessa bedöms ca en tredjedel ha stört verksamhetskritisk tjänst i stor eller mycket stor omfattning. Säpo beskriver också i sin nypublicerade årsrapport på ökande cyberhot mot Sverige, både vad gäller insiderproblematik och avancerade angrepp.

Rapporterna pekar på att det blir allt viktigare för organisationer att arbeta systematiskt med informationssäkerhet för att skydda sin information och säkra verksamhetskritiska system. Glöm inte bort att ett effektivt skydd omfattar de tre aspekterna teknik, processer och insikt hos användarna och att skyddet måste finnas över hela kedjan: från att ha koll på vad som är skyddsvärt, vilka säkerhetskontroller som behövs och förmåga att upptäcka och agera på incidenter så att verksamheten kan upprätthållas.

Myndigheter i Sverige har sedan 1 april 2016 krav att rapportera allvarliga it-incidenter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Antalet rapporterande myndigheter bedömer MSB vara lågt men trots detta har över 200 it-incidenter rapporterats varav 12 har polisanmälts, mörkertalet för it-incidenter är troligtvis stort. Myndigheterna har angett i 33% av fallen att det skapat "stor eller mycket stor störning i verksamhetskritisk tjänst”.

https://www.svd.se/allvarliga-cyberangrepp-mot-svenska-myndigheter-okar/om/sverige

Årsrapport från MSB kring It-incidentrapporteringen: https://www.msb.se/Upload/%C3%85rsrapport%20it_incidentrapportering_170315_KB.pdf

Säpos årsrapport 2016: http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.1beef5fc14cb83963e73914/1489594358903/Arsbok2016_webb.pdf